קטגוריות
הלכות תפילין

סימן כט – שלא לברך בעת חליצת התפילין


א אין לברך שום ברכה כשחולץ תפילין, אפילו כשחולצם בערב שבת בבין השמשות. [ילקו"י על הלכות תפילין מהדורת תשס"ד, סימן כט].