קטגוריות
הלכות לולב

סימן תרסא – קידוש ליל יום טוב השני

סימן תרסא – קידוש ליל יום טוב השני
א בליל יום טוב שני של גלויות אומר קידוש ושהחיינו, ואחר כך ברכת לישב בסוכה. [והיינו לעושים ב' ימים טובים]. [חזון עובדיה סוכות, עמוד רטו]